';

Asmens duomenų politika

VIEŠA INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Gerbiamieji klientai,

UAB „USP Baltics“ (toliau – Bendrovė), būdama ilgamete, socialiai atsakinga ir rūpestinga sveikatos sektoriaus dalyve, registruojanti ir tiekianti į Lietuvos rinką vaistinius preparatus ir maisto papildus, skatinanti aktyvų domėjimąsi savo susirgimais bei atsakingą sirgimą (aktyviai užsiimant profilaktika bei dalyvaujant gydymo procese), taip pat prisidedant prie fizinio aktyvumo programų skatinimo bei plėtojimo, siekdama užtikrinti Jums teikiamų paslaugų aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtino ir paskelbia šią Bendrovės informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją pateikiame klausimų-atsakymų forma.


1. KODĖL BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
(i) tvarko Jūsų, kaip vartojančių Bendrovės platinamus vaistinius preparatus ir  (arba) maisto papildus, asmens duomenis farmakologinio budrumo, produktų saugos bei kitais teisės aktuose numatytais atvejais. Šis tvarkymas yra būtinas apsaugoti Jūsų gyvybę bei sveikatą, užtikrinti operatyvų reagavimą į Jūsų pranešimus dėl reakcijos į suvartotus vaistinius preparatus ir (arba) maisto papildus;
(ii) administruoja su Jumis (Bendrovės klientais) susijusią informaciją, dalyvaujant Bendrovės organizuojamuose ir (arba) remiamuose socialiniuose projektuose ir iniciatyvose (užtikrina sutartinių įsipareigojimų įvykdymą);
(iii) siunčia Jums prenumeruotas naujienas, pageidaujamus pranešimus, žinutes bei naujienlaiškius apie Bendrovės veiklą, produktus bei projektus (vykdo tiesioginę rinkodarą).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Bendrovės vidaus tvarkomis bei atsižvelgiant į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.


2. IŠ KUR BENDROVĖ GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
(i) tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus ir pranešimus, prenumeruodami naujienlaiškius, Jūs teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);
(ii) iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitos valstybės institucijos).


3. KAM BENDROVĖ GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė norėtų, kad Jūs žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:
(i) paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
(ii) Bendrovės partneriams, su kuriais Bendrovė kartu organizuoja socialinius projektus arba remia šiuos projektus (pvz., bėgimo maratonai);
(iii) kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.).


4. AR BENDROVEI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, būtina. Bendrovė atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:
(i) be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
(ii) be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
(iii) negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
(iv) tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų. Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo to nebūtų įmanoma padaryti.

Ar Jūs privalote teikti Bendrovei savo asmens duomenis? Ne, Jūs nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.


5. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO BENDROVĖ?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Bendrovė gauna. Pagal Bendrovės veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
(i) kontaktinė informacija (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
(ii) identifikavimo informacija (asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, pirkimo istorija);
(iii) sveikatos ir (arba) fiziologinių funkcijų pokyčių informacija vartojant maisto papildus (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, maisto papildas, kuris buvo vartojamas, sveikatos ir (arba) fiziologinių funkcijų pokyčių informacija, kiti teisės aktuose privalomi asmens duomenys).


6. KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė saugotų Jūsų asmens duomenis:
(i) produktų saugos atveju – 10 (dešimt) metų nuo pranešimo gavimo dienos;
(ii) tiesioginės rinkodaros atveju – 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paskutinio kontakto su Bendrove (pvz., naujienlaiškio gavimas, prisijungimas prie interneto tinklapio, prenumeratos užsakymas).


7. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

Bendrovė gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:
(i) Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė turi. Tai galite padaryti pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;
(ii) Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenys nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenims pateikti būtinas apdorojimas, Bendrovė pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
(iii) Jūs galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
(iv) Jūs galite prašyti Bendrovės apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
(v) Jūs galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
(vi) Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.


8. TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS.

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susiekti su Bendrovės atstovu elektroniniu paštu info@uspbaltics.com.