';

Kokybė

Siekiame, kad mūsų platinami produktai gerintų pacientų sveikatą ir gyvenimo standartų augimą, todėl tinkamas kokybės užtikrinimas – „USP Baltics“ veiklos pagrindas produktų vystymo, laikymo ir platinimo srityse.

Aukštus platinimo veiklos standartus atspindi nuo 2011 metų UAB „USP Baltics“ suteiktas vaistinių preparatų Geros platinimo praktikos (GPP) pažymėjimas. Gera platinimo praktika (GPP) yra ta kokybės užtikrinimo proceso dalis, kuria užtikrinama, kad vaistų kokybė būtų išsaugota visuose tiekimo grandinės etapuose – nuo gamybos vietos iki vaistinės ar asmens, kurie įgalioti arba kuriems suteikta teisė tiekti vaistus visuomenei.